Wybierz produkt


Preparat antyadhezyjny bezsilikonowy
do form wtryskowych EXPERT LINE®


EXPERT LINE Preparat do szyb
Opis produktu:

Expert Line Antyadhezyjny bezsilikonowy to uniwersalny środek rozdzielający nie zawierający olejów silikonowych. Jest to produkt przygotowany przede wszystkim dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Z uwagi na brak silikonów produkt może być stosowany przy produkcji detali wymagających dalszej obróbki powierzchniowej. Produkt posiada własności ochronne i zabezpieczające. Nie pozostawia osadów. Posiada doskonałe własności antyadhezyjne. Produkt jest bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy.

Zastosowanie:

Środek przeznaczony jest do zabezpieczania form wtryskowych i ochrony przed korozja. Używany może być równie. jako środek poślizgowy. Powierzchnia tworzywa nadaje się do dalszej obróbki.

Własności:
  • doskonałe własności antyadhezyjne
  • nie zawiera olei silikonowych
  • odporny na działanie wysokich i niskich temperatur
  • odporny chemicznie i fizycznie
  • wydajny
  • łatwy w użyciu
  • nie pozostawia osadów
  • bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
Skład:

Preparat na bazie środków antyadhezyjnych bezsilikonowych oraz rozpuszczalników organicznych. Jako propelent zastosowana została mieszanina propanu/butanu/izobutanu.

Przechowywanie i data ważności:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze do 35°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych zródeł ciepła i zapłonu. Okres przechowywania 3 lata od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na opakowaniu.

Do pobrania: Informacje logistyczne:

Pojemność Typ opakowania Opakowanie zbiorcze Ilość na palecie
400 ml Puszka Zgrzewka 15 szt. 900 szt.